ONLINE KONFERNCIJA CREATIVE AGENDA


Creative Agenda prva je online konferencija koju organizuje Arteria Creative Network,
mreža Zapadnog Balkana za kulturnu, kreativnu i digitalnu industriju.
Konferencija započinje niz događaja posvećenih umrežavanju i saradnji u regiji Zapadnog Balkana u sektoru kulture i kreativnosti.
Fokusiraće se na šest zemalja regije Zapadnog Balkana, plus dve dodatne zemlje EU, Sloveniju i Hrvatsku.
U ovim vremenima previranja postoje glavni izazovi s kojima se suočava budućnost života i poslovanja, posebno u kontekstu ovog regionalnog ekosistema. Sada je važnije nego ikad fokusirati se na razvoj kulture i kreativne sinergije širom Zapadnog Balkana.
Evropska komisija je identifikovala kulturu i kreativnu industriju (CCI) kao jedan od 14 ključnih sektora za oporavak Evrope.
CCI je deo globalnog rešenja koje brine o sutrašnjici. Koje su konkretne mere i kako će se one odraziti na države članice i regionalni ekosistem Zapadnog Balkana?
Konferencija će se baviti temama koje proizilaze iz nove stvarnosti u Evropi, kao i implikacijama na regiju Zapadnog Balkana.
Gosti iz CCI sektora, politike i nevladinih organizacija odgovoriće na ova pitanja.

Creative Agenda:

Arteria Creative Network

U saradnji sa:

Ljubljana 2025

Grad Ljubljana

Industry Commons Foundation

MTF Labs

Podrška:

Coda Artists

Tehnička podrška:

Prosound Conference Systems

Produkcija:

Marsh Creative Production

 

 

nazad