INDIGO 5


Peto izdanje Indigo festivala održano je pod naslovom „Sada je kasno“, u skladu sa novim okolnostima i životom u novoj realnosti.
Festival se održao između 8. i 11. septembra na nekoliko lokacija oko Ljubljanskog gradskog muzeja.
Ove godine započeli smo saradnju sa Goethe-Institutom Ljubljana i Međunarodnom hegelijanskom asocijacijom Aufhebung. Zajedno sa njima pripremili smo međunarodnu filozofsku konferenciju u znak sećanja na 250. godišnjicu rođenja nemačkog filozofa g. V. F. Hegela. Sa neprofitnom organizacijom Maska održana je i konferencija „Prekaritet ili samoupravljanje?“ sa pratećim programima koji će obeležiti 100 godina od prvog broja i objavljivanja 200. broja časopisa “Maska”.

Više o festivalu na : INDIGO FESTIVAL

 

nazad više slika