VIDEO FORMAT : NAJBRŽI PUT DO VAŠE CILJNE PUBLIKE


U saradnji sa TAG Media i uz partnersku podršku Marsh Open Space-a održan je sedmi sastanak AmCham grupe za menadžere marketinga i komunikacija kao panel diskusija o video formatu i on-line marketingu.

Uvodničar i moderator panela, Radomir Lale Marković, Izvršni direktor TAG Media, je predstavio učesnicima istorijski okvir razvoja video produkcije i istakao ključne pojmove i ujednio i pitanja koja treba da vode kompanije i brendove u definisanju on-line video nastupa: ciljna grupa, forma oglašavanja, sadržaj, metrika & analiza, i budžetiranje.

Nakon uvoda, Marković je otvorio panel diskusiju – Video format: najbrži put do vaše ciljne grupe na kojem su učestvovali Rade Tričković, Generalni direktor Httpool-a, Ivan Bildi, internet marketing ekspert i Dragana Jović Tucakov, Marketing menadžer u Microsoftu.

Tokom panela, Tričković se osvrnuo na trendove i vrednosti oglašavanja na Internetu i istakao da video format predstavlja formu oglašavanja koja će biti dominantna u narednim godinama, jer uz pomoć videa, za kratki vremenski period (u proseku 60s), možemo da zadobijemo pažnju gledalaca, naročito ukoliko je sadržaj atraktivan. Takođe, Tričković je objasnio neke metričke specifičnosti video oglašavanja na internetu, poput merljivosti i segmentacije, koje omogućavaju kompanijama da u svakom trenutku tačno definišu ciljnu grupu zainteresovanu za sadržaj, prate rezultate i broj pregleda, što nije slučaj sa TV oglašavanjem u kojem nije moguće da se izbegneu negativni efekti oglašavanja.

Ivan Bildi je predstavio načine na koji video oglašavanje možemo primeniti na društvenim mrežama kao što su Facebook, YouTube i dr., ukazujući da poslednjih godina sve više kompanija odlučuje da proizvode i usluge predstavi na društvenim mrežama, a uz pomoć video oglašavanja. U tom pogledu, društvene mreže nude brojne mogućnosti, kao što je prenos događaja uživo, gde možemo da privučemo pažnju gledalaca – potencijalnih klijenata. Najnoviji trend u video oglašavanju jeste da se video sadržaji postavljaju nemontirani, traju jako kratko i nakon gledanja nestaju zauvek, što će biti i glavni izazov kome kompanije treba da se prilagode i da primene u svojim marketing strategijama na internetu.

Dragana Jović Tucakov je navela neka od pozitivnih iskustava kompanije u korišćenju video oglašavanja, gde video format može da se koristi ne samo za eksterne, nego i interne komunikacije. Podaci pokazuju da da je procenat video oglašavanja porastao za preko 180%, a da će u budućnosti taj trend nastaviti da raste. To znači da će i procenat korišćenja video oglašavanja porasti i u Srbiji, a već sada stopa rasta budžeta oglašivača u Srbiji je trocifrena. To potvrđuje da je video oglašavanje naša bliska budućnost i da treba da postane sastavni deo marketing strategije na internetu.

Na kraju panela, otvorena je sesija pitanja iz publike.

Događaj je organizovan u partnerstvu i uz tehničku podršku Marsh Open Space-a.

Materijal preuzet sa sajta AmCham-a

http://www.amcham.rs/vesti.64.html?newsId=2063

nazad više slika