ZAŠTO LJUDI ODLAZE IZ SRBIJE ?


Više od petine građana ili 22% potencijalno želi da se iseli iz Srbije. To pokazuje istraživanje “Zašto ljudi žele da odu iz Srbije” koje je “Srbija 21” sprovela tokom juna i jula ove godine na uzorku od hiljadu punoletnih građana Srbije. Prezentacija rezultata istraživanja je održana u Sava Centru je 14.10.2018.

Srbija 21 – Centar za buduću Srbiju je think tank organizacija, formirana u junu 2018. godine, sa ambicijom da definiše ključne teme važne za funkcionisanje srpskog društva u uslovima velikih izazova na globalnom i lokalnom planu.

Marsh Creative Production je  realizovao ovaj event.

Više na : SRBIJA 21

nazad više slika